اختلال افسردگی عمده

دوره 1401، شماره 1، 1401

فرزام عجمیان؛ اشکان ناصح؛ پویا توفیق؛ فاطمه حیدری

اختلال افسردگی عمده


اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم‌های کامپیوتری

دوره 1393، شماره 1، 1393

اسدالله شاه‌بهرامی

اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم‌های کامپیوتری


اطلس رنگی قارچ های ایران

دوره 1401، شماره 1، 1401

سید اکبر خداپرست؛ بیتا عسگری؛ مونس بخشی

اطلس رنگی قارچ های ایران


اقتصاد محیط زیست

دوره 1400، شماره 1، 1400

محمد حسین منهاج

اقتصاد محیط زیست


الگوسازی معادلات ساختاری در اقتصاد و توسعه کشاورزی

دوره 1400، شماره 1، 1400

محمد کاوسی کلاشمی؛ امیرعلی فریدی

الگوسازی معادلات ساختاری در اقتصاد و توسعه کشاورزی


اصول حسابداری 1

دوره 1401، شماره 1، 1401

یاسر رضایی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ فاطمه ریاحی

اصول حسابداری 1


آنالیز حقیقی

دوره 1401، شماره 1، 1401

مرضیه شمس یوسفی؛ سیده طاهره خزاعی

آنالیز حقیقی


نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه

دوره 1393، شماره 1، 1393

ابوطالب سلطانیان

نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه


آنالیز عددی پیشرفته

دوره 1401، شماره 1، 1401

داود خجسته سالکویه

آنالیز عددی پیشرفته


بستر تصفیه توسط الکتروریسی

دوره 1400، شماره 1، 1400

مرجان عباسی؛ مجید سهرابی

بستر تصفیه توسط الکتروریسی


بارگذاری ساختمانها

دوره 1393، شماره 1، 1393

رحمت مدندوست

بارگذاری ساختمانها


پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی

دوره 1400، شماره 1، 1400

نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی راستی

پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی


پرکاربردترین ضرب المثل های زبان روسی

دوره 1401، شماره 1، 1401

لیلا خان جانی

پرکاربردترین ضرب المثل های زبان روسی


هیدروبیولوژی

دوره 1393، شماره 1، 1393

اکبر نصراله زاده

هیدروبیولوژی


خبرگی طراحی

دوره 1401، شماره 1، 1401

مجتبی پوراحمدی؛ حسام عشقی صنعتی

خبرگی طراحی


تولیدمثل کنترل شده سوف حاج طرخان وحشی

دوره 1400، شماره 1، 1400

بهرام فلاحتکار؛ عرفان اکبری نرگسی

تولیدمثل کنترل شده سوف حاج طرخان وحشی


آب موردنیاز برای مصارف آبیاری و محیط زیست

دوره 1393، شماره 1، 1393

نادر پیرمرادیان؛ امیر صداقت‌دوست

آب موردنیاز برای مصارف آبیاری و محیط زیست


چتر فساد

دوره 1400، شماره 1، 1400

محمد دوستار؛ امیر کهن روز

چتر فساد


سیستم ها و تجهیزات تکنولوژی فرایند

دوره 1401، شماره 1، 1401

ناز چائی بخش؛ لیلا ارشادی افشار؛ ریحانه رحیم پور لنگرودی؛ سید مهدی میرباهوش

سیستم ها و تجهیزات تکنولوژی فرایند


درمان شناختی-رفتاری اضطراب

دوره 1400، شماره 1، 1400

رضا سلطانی شال؛ حکیمه خیری

درمان شناختی-رفتاری اضطراب