راهنمای نویسندگان

آیین نامه و فرمهای مرکز نشر دانشگاه گیلان

 • برای دریافت آیین نامه مرکز نشر دانشگاه گیلان اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت شیوه نامه تهیه و تنظیم کتاب مرکز نشر دانشگاه گیلان اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت شیوه نامه تهیه و تنظیم جلد کتاب مرکز نشر دانشگاه گیلان اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت فرم درخواست چاپ کتاب اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت فرم پرسش نامه داوری و ارزیابی کتاب ترجمه شده اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت فرم پرسش نامه داوری و ارزیابی کتاب تصنیف، تالیف و یا تدوین شده اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت فرم پرسش نامه خوداظهاری صاحب اثر (تصنیف، تالیف، ترجمه و ...) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام و ارسال کتاب در سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان اینجا کلیک نمایید.
 • برای دریافت فرم خود اظهاری نوآوری اثر (تألیف، تصنیف) اینجا کلیک نمایید.

   

 

نکات مهم

1- اعضای محترم هیات علمی دانشگاه گیلان که درخواست ترجمه کتاب دارند لازم است پیش از اقدام به ترجمه، جهت انجام استعلام عدم ترجمه کتاب موردنظر، نسبت به تکمیل فرم استعلام از مرکز نشر دانشگاهی و همچنین تهیه فیش واریزی به مبلغ 25000 ریال به شماره شبای IR340100004001024303014832 (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نام مرکز نشر دانشگاهی اقدام نموده و این مدارک را به صورت الکترونیکی به کارتابل رئیس مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه ارسال فرمایند. پس از دریافت نتیجه استعلام عدم ترجمه کتاب و ترجمه کامل آن، جهت شروع فرآیند ارزیابی، صاحب اثر باید پس از ثبت نام در سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان و دریافت نام کاربری و رمز عبور، نسبت به بارگذاری کامل فرمهای تکمیل شده (فرم درخواست چاپ کتاب و فرم پرسش نامه خوداظهاری صاحب اثر) و اطلاعات کتاب (فایل کتاب اصلی، فایل کتاب ترجمه شده، فایل استعلام عدم ترجمه و ...) اقدام نماید.

2- اعضای محترم هیات علمی دانشگاه گیلان که درخواست چاپ کتاب به صورت تصنیف، تالیف، تدوین (به شیوه گردآوری) و یا تصحیح انتقادی دارند لازم است پس از ثبت نام در سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان و دریافت نام کاربری و رمز عبور، نسبت به بارگذاری کامل فرمهای تکمیل شده (فرم درخواست چاپ کتاب و فرم پرسش نامه خوداظهاری صاحب اثر) و اطلاعات کتاب (فایل کتاب و اطلاعات نویسندگان و ...) اقدام نمایند تا اثر مربوطه وارد مراحل ارزیابی شود.

3- مراحل ارزیابی و بررسی کتب ارسالی جهت چاپ به مرکز نشر دانشگاه گیلان مطابق شرایط و ضوابط مندرج در آیین نامه مرکز نشر دانشگاه گیلان است.

4- پیش از ارسال آثار خود جهت بررسی توسط مرکز نشر دانشگاه گیلان، لطفاً فایل راهنمای ثبت نام و ارسال کتاب در سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان را مطالعه فرمایید.

5- اعضای محترم هیات علمی که تمایل دارند کتاب خود را به صورت الکترونیکی به چاپ برسانند لازم است پس از طی مراحل ارزیابی و موافقت با چاپ کتاب از سوی شورای نشر کتاب دانشگاه، نامه رسمی مبنی بر تمایل به چاپ کتاب خود به شیوه الکترونیکی را برای رئیس مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه ارسال نمایند. 

6- لطفاً در هنگام ارسال کتاب از طریق سامانه توجه فرمایید که نام و مشخصات نویسندگان در نام فایل کتاب ارسالی و یا محتویات درون کتاب ذکر نشده باشد. نام و مشخصات نویسندگان صرفاً باید از طریق فایل "مشخصات نویسندگان" بارگذاری و ارسال شود. 

 

اصول اخلاقی انتشار کتاب

1- کتب ارسالی جهت بررسی و چاپ به مرکز نشر دانشگاه گیلان نباید به طور همزمان توسط سایر ناشرین مورد بررسی قرار گرفته و یا منتشر شده باشد.

2- مسئولیت صحت و سقم مطالب، نظرات و آرای ارائه شده در کتاب به لحاظ علمی و حقوقی و به طور کامل بر عهده صاحب(ان) اثر است.

3- مرکز نشر دانشگاه گیلان بر اساس شرایط و ضوابط موجود در قبول و یا رد آثار ارسالی آزاد است.