شماره‌های پیشین نشریه

مرکز نشر دانشگاه گیلان، به عنوان یک ناشر دانشگاهی، فعالیت خود را از سال 1366 آغاز نمود که به انتشار کتب دانشگاهی می پردازد. این مرکز تاکنون بالغ بر 600 عنوان کتاب را در قالب ترجمه، تألیف، تصنیف و تدوین (به شیوه گردآوری) منتشر و به جامعه علمی کشور تقدیم نموده است. در حال حاضر، کتب متعددی از انتشارات این مرکز به عنوان مرجع درسی در دانشگاههای کشور مورد تدریس قرار می گیرند.

بهره‌مندی از پشتوانه اعضای محترم هیأت علمی و حمایت خاص مدیریت‌های محترم دانشگاه در گذشته و حال و نیز تلاش مجدانه مدیریت و کارکنان این مرکز، موجب کسب افتخار ناشر برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم در سال ۱۳۸۸ و نیز ناشر برتر در جشنواره کتاب سال فنی مهندسی و علوم کاربردی وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ شده است. رسالت اصلی این مرکز، انتشار کتب به روز اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در حوزه های متعدد علمی است. از فعالیت های جنبی این مرکز می توان به حضور در نمایشگاه های استانی، کشوری و بین المللی و همچنین برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت های مختلف اشاره نمود.

 

آیین نامه و فرمهای مرکز نشر دانشگاه گیلان

برای دریافت آیین نامه مرکز نشر دانشگاه گیلان اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم درخواست چاپ کتاب اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم پرسش نامه داوری و ارزیابی کتاب ترجمه شده اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم پرسش نامه داوری و ارزیابی کتاب تصنیف، تالیف و یا تدوین شده اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم پرسش نامه خوداظهاری صاحب اثر (تصنیف، تالیف، ترجمه و ...) اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت شیوه نامه تهیه و تنظیم کتاب مرکز نشر دانشگاه گیلان اینجا کلیک نمایید.   

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
سالنامه