اهداف و چشم انداز

مرکز نشر دانشگاه گیلان، به عنوان یک ناشر دانشگاهی، فعالیت خود را از سال 1366 آغاز نمود که به انتشار کتب دانشگاهی می پردازد. این مرکز تاکنون بالغ بر 600 عنوان کتاب را در قالب ترجمه، تألیف، تصنیف و تدوین (به شیوه گردآوری) منتشر و به جامعه علمی کشور تقدیم نموده است. در حال حاضر، کتب متعددی از انتشارات این مرکز به عنوان مرجع درسی در دانشگاههای کشور مورد تدریس قرار می گیرند. رسالت اصلی این مرکز، انتشار کتب به روز اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در حوزه های متعدد علمی است.