درباره سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان

مرکز نشر دانشگاه گیلان، به عنوان یک ناشر دانشگاهی، فعالیت خود را از سال 1366 آغاز نمود که به انتشار کتب دانشگاهی می پردازد. این مرکز تاکنون بالغ بر 600 عنوان کتاب را در قالب ترجمه، تألیف، تصنیف و تدوین (به شیوه گردآوری) منتشر و به جامعه علمی کشور تقدیم نموده است. در حال حاضر، کتب متعددی از انتشارات این مرکز به عنوان مرجع درسی در دانشگاههای کشور مورد تدریس قرار می گیرند.

بهره‌مندی از پشتوانه اعضای محترم هیأت علمی و حمایت خاص مدیریت‌های محترم دانشگاه در گذشته و حال و نیز تلاش مجدانه مدیریت و کارکنان این مرکز، موجب کسب افتخار ناشر برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم در سال ۱۳۸۸ و نیز ناشر برتر در جشنواره کتاب سال فنی مهندسی و علوم کاربردی وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ شده است. رسالت اصلی این مرکز، انتشار کتب به روز اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در حوزه های متعدد علمی است. از فعالیت های جنبی این مرکز می توان به حضور در نمایشگاه های استانی، کشوری و بین المللی و همچنین برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت های مختلف اشاره نمود.