پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 525 صفحه

شابک: 2-241-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول