دوره و شماره: دوره 1400، شماره 1، 1400 
پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی

نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی راستی

پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی


چتر فساد

محمد دوستار؛ امیر کهن روز

چتر فساد


راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی سوف سفید

بهرام فلاحتکار؛ کامیار جاوید رحمدل

راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی سوف سفید


زبان رسانه های گروهی

سوینج مهدیخانلی؛ شهرام نباتی

زبان رسانه های گروهی


مدیریت زنجیره ارزش

مصطفی ابراهیم پورازیری؛ سیّدسینا معصومی

مدیریت زنجیره ارزش


صنعت نوغان گیلان در مسیر جادۀ ابریشم

عباس پناهی؛ سیّدحسین حسینی مقدم؛ نادیا ره

صنعت نوغان گیلان در مسیر جادۀ ابریشم


مبانی شتاب‌دهی ذرات باردار جلد اول

پیوند طاهر پرور؛ سجاد منیری لیلی

مبانی شتاب‌دهی ذرات باردار جلد اول


محصولات شیلاتی

اسحق زکی پور رحیم آبادی

محصولات شیلاتی