بستر تصفیه توسط الکتروریسی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

بستر تصفیه توسط الکتروریسی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 309 صفحه

شابک: 5-253-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول