مشاوران و روان درمانگران مسلط در جلسه ی درمان چگونه عمل می کنند؟

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

مشاوران و روان درمانگران مسلط در جلسه ی درمان چگونه عمل می کنند؟

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 327 صفحه

شابک: 978-600-153-239-9

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول