صد پرسش و پاسخ درباره آمار در روانشناسی

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

صد پرسش و پاسخ درباره آمار در روانشناسی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 185 صفحه

شابک: 978-600-153-234-4

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول