چتر فساد

نوع کتاب : تالیف

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

جلد کتاب

چتر فساد

موضوعات


قیمت کتاب:  73000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 

تعداد صفحات: 199 صفحه

شابک: 3-215-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول