تولیدمثل کنترل شده سوف حاج طرخان وحشی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

جلد کتاب

تولیدمثل کنترل شده سوف حاج طرخان وحشی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 129 صفحه

شابک: 3-257-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول