اطلس رنگی قارچ های ایران

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

978-600-153-292-4
 

جلد کتاب

اطلس رنگی قارچ های ایران

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 291 صفحه

شابک: 4-292-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول