سیستم ها و تجهیزات تکنولوژی فرایند

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

جلد کتاب

سیستم ها و تجهیزات تکنولوژی فرایند

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 555 صفحه

شابک: 2-270-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول