آنالیز حقیقی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد ریاضی محض دانشگاه الزهرا

جلد کتاب

آنالیز حقیقی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 833 صفحه

شابک: 9-268-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول