مقدمه ای بر زیست شناسی ریاضی: مدل‌سازی، تحلیل و شبیه‌ سازی

دوره 1400، شماره 1، 1400

مهری باقریان؛ حمید رضا وزیری

مقدمه ای بر زیست شناسی ریاضی: مدل‌سازی، تحلیل و شبیه‌ سازی


رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی

دوره 1399، شماره 1، 1399

شهرام نباتی؛ سوینج مهدیخانلی؛ منیژه امیری ویرثق

رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی


مجموعه کامل از افسانه‌ها، اشعار و هجویات ایوان کریلف (دوزبانه) جلد1

دوره 1399، شماره 1، 1399

لیلا خان جانی؛ پیام بهرامیان ریگکی

مجموعه کامل از افسانه‌ها، اشعار و هجویات ایوان کریلف (دوزبانه) جلد1


سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری

دوره 1399، شماره 1، 1399

رضا سیمبر؛ مهدی هدایتی شهیدانی

سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری


پردازش موازی با فناوری SIMD

دوره 1399، شماره 1، 1399

اسدالله شاه بهرامی؛ حسین امیری

پردازش موازی با فناوری SIMD


همه چیز درباره ناآرامی های عربی

دوره 1399، شماره 1، 1399

مهدی زیبائی؛ سجاد بهرامی مقدم

همه چیز درباره ناآرامی های عربی


بهایابی 1

دوره 1399، شماره 1، 1399

یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ مهدی صفری گرایلی

بهایابی 1


بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن

دوره 1399، شماره 1، 1399

سامان ابی زاده؛ نادر زالی؛ جهانشاه پاکزاد

بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن


آنالیز خاک و گیاه برای توصیف خصوصیات اکوسیستم جنگل

دوره 1399، شماره 1، 1399

علی صالحی؛ ندا قربان زاده

آنالیز خاک و گیاه برای توصیف خصوصیات اکوسیستم جنگل


مقدمه‌ای بر مدل‌سازی بوم شناختی

دوره 1399، شماره 1، 1399

مهرداد قدس خواه دریایی؛ شقایق ذوالقدری

مقدمه‌ای بر مدل‌سازی بوم شناختی


منابع‌ و ‌روش‌ها در تاریخ باستان

دوره 1399، شماره 1، 1399

حسن کهنسال

منابع‌ و ‌روش‌ها در تاریخ باستان


مبانی برنامه ریزی حمل و نقل یکپارچه شهری و منطقه ای

دوره 1399، شماره 1، 1399

صابر محمد پور؛ سارا امیری

مبانی برنامه ریزی حمل و نقل یکپارچه شهری و منطقه ای


مفاهیم مدیریت تلفیقی آفات

دوره 1399، شماره 1، 1399

لطیف صالحی؛ ستار قلی‌پور؛ داود شایگان

مفاهیم مدیریت تلفیقی آفات


مدیریت پسماند جامد

دوره 1399، شماره 1، 1399

فرشته رئوف

مدیریت پسماند جامد


جنسیت و جرم

دوره 1398، شماره 1، 1398

حسین آقابابایی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

جنسیت و جرم


کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه ‌خشک

دوره 1398، شماره 1، 1398

وحید رضا جلالی؛ صفورا اسدی؛ سحر طاقدیس

کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه ‌خشک


استراتژی عملیات

دوره 1398، شماره 1، 1398

محمدرحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

استراتژی عملیات


طرح اختلاط بتن

دوره 1398، شماره 1، 1398

علی صدر ممتازی؛ اویس قدوسیان

طرح اختلاط بتن