تحلیل مفهوم ایمان در فرق کلامی و نقد آن بر اساس مکتب تشیع

نوع کتاب : تالیف

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

تحلیل مفهوم ایمان در فرق کلامی و نقد آن بر اساس مکتب تشیع

موضوعات


 قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 165 صفحه

شابک: 8-210-153-600-978

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: اول