دوره و شماره: دوره 1398، شماره 1، 1398 
جنسیت و جرم

حسین آقابابایی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

جنسیت و جرم


کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه ‌خشک

وحید رضا جلالی؛ صفورا اسدی؛ سحر طاقدیس

کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه ‌خشک


استراتژی عملیات

محمدرحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

استراتژی عملیات


طرح اختلاط بتن

علی صدر ممتازی؛ اویس قدوسیان

طرح اختلاط بتن


فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

حمزه امین طهماسبی؛ حسین نصیرزاده

فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی


فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول

عباس قاسمی زاد؛ سهیل خوشبین فر؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول


مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ احمد روحی بخش؛ صدیقه نصر رمزی

مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک


اطلس بافت شناسی

فاطمه قاسمیان؛ شهین اسمعیل نژاد

اطلس بافت شناسی


تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی

منوچهر مامقانی؛ محمد نیک پسند؛ عنایت اله مرادی روفچاهی

تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی


گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

سید امیر نیاکوئی؛ علی اصغر ستوده؛ زهره حیدری بنی

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا


مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی

اکرم سادات نعیمی؛ نرگس جواد زاده پورشالکوهی

مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی