مدل سازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند رنگرزی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استاد دانشکده فنی دانشگاه گیلان

2 -

جلد کتاب

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند رنگرزی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 313 صفحه

شابک: 6-214-153-600-978

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: اول