اطلس بافت شناسی

نوع کتاب : تالیف

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

2 -

جلد کتاب

اطلس بافت شناسی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 499 صفحه

شابک: 2-209-153-600-978

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: اول