مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

جلد کتاب

مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 306 صفحه

شابک: 5-211-153-600-978

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: اول