مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 -

جلد کتاب

مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 487 صفحه

شابک: 9-213-153-600-978

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: اول