مفاهیم مدیریت تلفیقی آفات

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 -

جلد کتاب

مفاهیم مدیریت تلفیقی آفات

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات:715صفحه

شابک: 1-194-153-600-978

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: اول