دوره و شماره: دوره 1399، شماره 1، 1399 
رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی

شهرام نباتی؛ سوینج مهدیخانلی؛ منیژه امیری ویرثق

رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی


پردازش موازی با فناوری SIMD

اسدالله شاه بهرامی؛ حسین امیری

پردازش موازی با فناوری SIMD


همه چیز درباره ناآرامی های عربی

مهدی زیبائی؛ سجاد بهرامی مقدم

همه چیز درباره ناآرامی های عربی


بهایابی 1

یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ مهدی صفری گرایلی

بهایابی 1


مقدمه‌ای بر مدل‌سازی بوم شناختی

مهرداد قدس خواه دریایی؛ شقایق ذوالقدری

مقدمه‌ای بر مدل‌سازی بوم شناختی


مفاهیم مدیریت تلفیقی آفات

لطیف صالحی؛ ستار قلی‌پور؛ داود شایگان

مفاهیم مدیریت تلفیقی آفات