ژنتیک آماری صفات کمی، پیوستگی ژنی، نقشه‌های ژنتیکی و QTL

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

ژنتیک آماری صفات کمی، پیوستگی ژنی، نقشه‌های ژنتیکی و QTL

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 439 صفحه

شابک: 7-220-153-600-978

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: اول