معماری خانه‌های قاجاری لاهیجان و نظام کنترل ساختمانی مرتبط با آن

نوع کتاب : تالیف

نویسنده

استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان

جلد کتاب

معماری خانه‌های قاجاری لاهیجان و نظام کنترل ساختمانی مرتبط با آن

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 374صفحه

شابک: 7-217-153-600-978

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: اول