موضوعات = علوم ریاضی
آنالیز حقیقی

دوره 1401، شماره 1، 1401

مرضیه شمس یوسفی؛ سیده طاهره خزاعی

آنالیز حقیقی


آنالیز عددی پیشرفته

دوره 1401، شماره 1، 1401

داود خجسته سالکویه

آنالیز عددی پیشرفته


نظریه اشتورم-لیوویل و کاربردهایش

دوره 1401، شماره 1، 1401

مژگان اکبری خشکبیجاری؛ محدثه کشاورز؛ الهام یوسفی

نظریه اشتورم-لیوویل و کاربردهایش


مقدمه ای بر زیست شناسی ریاضی: مدل‌سازی، تحلیل و شبیه‌ سازی

دوره 1400، شماره 1، 1400

مهری باقریان؛ حمید رضا وزیری

مقدمه ای بر زیست شناسی ریاضی: مدل‌سازی، تحلیل و شبیه‌ سازی


مدول های هم ضربی

دوره 1397، شماره 1، 1397

حبیب اله انصاری طرقی؛ فرانک فرشادی فر

مدول های هم ضربی


در آمدی برآنالیز عددی

دوره 1397، شماره 1، 1397

جعفر بی آزار؛ علیرضا امیر تیموری

در آمدی برآنالیز عددی


آنالیز برداری

دوره 1396، شماره 1، 1396

مرضیه شمس یوسفی

آنالیز برداری


روش‌های عددی در جبرخطی (چاپ دوم)

دوره 1396، شماره 1، 1396

داود خجسته سالکویه

روش‌های عددی در جبرخطی (چاپ دوم)


شبیه سازی و روش مونت کارلو

دوره 1392، شماره 1، 1392

بهروز فتحی واجارگاه

شبیه سازی و روش مونت کارلو


درآمدی بر نظریه گراف چاپ پنجم

دوره 1391، شماره 1، 1391

جعفر بی‌آزار

درآمدی بر نظریه گراف چاپ پنجم


معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

دوره 1391، شماره 1، 1391

نصیر تقی‌زاده؛ مژگان اکبری

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی


برنامه ریزی خطی با MATLAB

دوره 1390، شماره 1، 1390

مازیار صلاحی؛ مریم پرندگان؛ مریم پیروز

برنامه ریزی خطی با MATLAB


آنالیز ریاضی

دوره 1390، شماره 1، 1390

اسماعیل انصاری

آنالیز ریاضی