مقدمه ای بر سیستم های دینامیکی آشوبناک

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

مقدمه ای بر سیستم های دینامیکی آشوبناک

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 368 صفحه

شابک: 8-166-153-600-978

سال چاپ: 1397

نوبت چاپ: اول