دوره و شماره: دوره 1397، شماره 1، 1397 
اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای

علیرضا صدر ممتاز؛ محبوبه معصومی؛ زینب تلیکانی

اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای


هنر مصر

مرضیه تراجی

هنر مصر


استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی

نصرت‌اله محمودی؛ حمیده حسینجانی پیردهی؛ سپیده هزاری

استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی


جغرافیای تاریخی املش

نصراله پورمحمدی املشی؛ احترام پورمحمدی املشی

جغرافیای تاریخی املش


مدیریت فناوری اطلاعات

رضا اسماعیل پور؛ زینب رضایی

مدیریت فناوری اطلاعات


ارتعاشات سیستم های پیوسته

رضا انصاری خلخالی؛ سید مسعود علی پور حسینی نیاکی

ارتعاشات سیستم های پیوسته


مقدمه ای بر روش المان محدود

رضا انصاری خلخالی؛ جلال ترابی

مقدمه ای بر روش المان محدود


مدول های هم ضربی

حبیب اله انصاری طرقی؛ فرانک فرشادی فر

مدول های هم ضربی


در آمدی برآنالیز عددی

جعفر بی آزار؛ علیرضا امیر تیموری

در آمدی برآنالیز عددی


سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل)

نادر زالی؛ مسعود زمانی پور؛ امیر حسین خادمی

سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل)


فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

عباس قاسمی‌زاد؛ مریم سادات حسینی نژاد؛ طاهره حدیثی نیا؛ افسانه کربلاﺋی آقایی؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ


مدیریت کیفیت و بهره‌ وری

مصطفی ابراهیم پور؛ رضا عباسی؛ سیّد سینا معصومی

مدیریت کیفیت و بهره‌ وری


آرمان‌شهر؛ مفاهیم، اندیشه‌ها و زمینه‌های تحقق

مجید پورعشور یاسوری؛ مریم سجودی چاله سرا

آرمان‌شهر؛ مفاهیم، اندیشه‌ها و زمینه‌های تحقق


نقش برجسته های صخره ای ایران باستان

حسن کهنسال واجارگاه؛ ستاره صفا

نقش برجسته های صخره ای ایران باستان