دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی)

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی)

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 129 صفحه

شابک: 2-184-153-600-978

سال چاپ: 1397

نوبت چاپ: اول