معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

2 استاریار گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

موضوعات


قیمت کتاب: 500000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 117

تعداد صفحات:   312  صفحه

شابک: 978-600-153-059-3

سال چاپ: 1391

نوبت چاپ: اول