آنالیز برداری

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسنده

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

آنالیز برداری

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 157 صفحه

شابک: 9-156-153-600-978

سال چاپ: 1396

نوبت چاپ: اول