نظریه اشتورم-لیوویل و کاربردهایش

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

نظریه اشتورم-لیوویل و کاربردهایش

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 386 صفحه

شابک: 2-267-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول