تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)

دوره 1398، شماره 1، 1398

امید جهان بخت لیلی؛ حسین تک تبار فیروزجائی

تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)


فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

دوره 1398، شماره 1، 1398

حمزه امین طهماسبی؛ حسین نصیرزاده

فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی


فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول

دوره 1398، شماره 1، 1398

عباس قاسمی زاد؛ سهیل خوشبین فر؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول


مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

دوره 1398، شماره 1، 1398

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ احمد روحی بخش؛ صدیقه نصر رمزی

مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک


مسائل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت‌های گوناگون

دوره 1398، شماره 1، 1398

فاطمه کریمی؛ جهان سادات اسدی بیجائیه

مسائل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت‌های گوناگون


کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی

دوره 1398، شماره 1، 1398

آرش گل اندام

کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی


جنین شناسی (چاپ چهارم)

دوره 1398، شماره 1، 1398

فرهاد مشایخی

جنین شناسی (چاپ چهارم)


اطلس بافت شناسی

دوره 1398، شماره 1، 1398

فاطمه قاسمیان؛ شهین اسمعیل نژاد

اطلس بافت شناسی


تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی

دوره 1398، شماره 1، 1398

منوچهر مامقانی؛ محمد نیک پسند؛ عنایت اله مرادی روفچاهی

تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی


مدل سازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند رنگرزی

دوره 1398، شماره 1، 1398

جواد مختاری؛ سیده آمنه سیادت

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند رنگرزی


سیستم‌های انرژی الکتریکی هوشمند

دوره 1398، شماره 1، 1398

سید مسعود مقدس تفرشی

سیستم‌های انرژی الکتریکی هوشمند


گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

دوره 1398، شماره 1، 1398

سید امیر نیاکوئی؛ علی اصغر ستوده؛ زهره حیدری بنی

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا


مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی

دوره 1398، شماره 1، 1398

اکرم سادات نعیمی؛ نرگس جواد زاده پورشالکوهی

مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی


اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای

دوره 1397، شماره 1، 1397

علیرضا صدر ممتاز؛ محبوبه معصومی؛ زینب تلیکانی

اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای


راهنمای شناسایی بی مهرگان آب های جاری

دوره 1397، شماره 1، 1397

جاوید ایمانپور نمین

راهنمای شناسایی بی مهرگان آب های جاری


هنر مصر

دوره 1397، شماره 1، 1397

مرضیه تراجی

هنر مصر


استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی

دوره 1397، شماره 1، 1397

نصرت‌اله محمودی؛ حمیده حسینجانی پیردهی؛ سپیده هزاری

استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی


جغرافیای تاریخی املش

دوره 1397، شماره 1، 1397

نصراله پورمحمدی املشی؛ احترام پورمحمدی املشی

جغرافیای تاریخی املش


روش‌های نمونه‌برداری در جنگل

دوره 1397، شماره 1، 1397

سید امیر اسلام بنیاد

روش‌های نمونه‌برداری در جنگل


مدیریت فناوری اطلاعات

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا اسماعیل پور؛ زینب رضایی

مدیریت فناوری اطلاعات


ارتعاشات سیستم های پیوسته

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا انصاری خلخالی؛ سید مسعود علی پور حسینی نیاکی

ارتعاشات سیستم های پیوسته


مقدمه ای بر روش المان محدود

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا انصاری خلخالی؛ جلال ترابی

مقدمه ای بر روش المان محدود


مدول های هم ضربی

دوره 1397، شماره 1، 1397

حبیب اله انصاری طرقی؛ فرانک فرشادی فر

مدول های هم ضربی


در آمدی برآنالیز عددی

دوره 1397، شماره 1، 1397

جعفر بی آزار؛ علیرضا امیر تیموری

در آمدی برآنالیز عددی


سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل)

دوره 1397، شماره 1، 1397

نادر زالی؛ مسعود زمانی پور؛ امیر حسین خادمی

سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل)