دوره و شماره: دوره 1394، شماره 1، 1394 
ایستایی معماری (چاپ پنجم)

اکبر خداپرست حقی؛ رحمت مدندوست

ایستایی معماری (چاپ پنجم)


نظریه ترجمه

شهناز محمدزاده

نظریه ترجمه


توانمندسازی منابع انسانی

محمد دوستار؛ مرجان بابایی

توانمندسازی منابع انسانی


پی های گسترده (تحلیل، طراحی، عملکرد) چاپ دوم

ابوالفضل اسلامی؛ ملک‌محمد رنجبر؛ طه ریاضی؛ مهدی ویس‌کرمی

پی های گسترده (تحلیل، طراحی، عملکرد) چاپ دوم


تمرینات والیبال ساحلی

ایرج آقائی خلیق؛ محمدعلی صاحبکاران؛ نیما آقائی خلیق؛ منیژه منصور‌صادقی

تمرینات والیبال ساحلی


آب سنجی

مهدی اسمعیلی ورکی؛ معصومه پژوهش‌نیا؛ امیر صداقت‌دوست

آب سنجی


طراحی لوگو

رسول پروری مقدم

طراحی لوگو


فیزیک پرتودرمانی؛ راهنمای مدرسین و دانشجویان

علیرضا صدرممتاز؛ الهام باورنگین؛ الهه غلامی

فیزیک پرتودرمانی؛ راهنمای مدرسین و دانشجویان


سیاست خارجی هند

رضا سیمبر؛ سجاد بهرامی مقدم؛ مهدی زیبایی

سیاست خارجی هند


شهرسازی

نورالدین عظیمی؛ علی عسکری

شهرسازی


سفال و سفالگری در گیلان

علی رفیعی جیردهی؛ اشرف رحمتی

سفال و سفالگری در گیلان


پرسشنامه های مدیریت ورزشی

نوشین بنار؛ سجاد مؤمنی؛ محمود هاشمی

پرسشنامه های مدیریت ورزشی


مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال

رضا سیمبر؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ عابدین قاسمیان

مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال


مفاهیم اساسی آسیب‌شناسی روانی کودک

فاطمه کریمی؛ رسول رحمانی‌فر؛ زهره صفدریان

مفاهیم اساسی آسیب‌شناسی روانی کودک


شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

رضا انصاری خلخالی؛ شهرام آجری

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی


اصلاح درختان جنگلی

تیمور رستمی شاهراجی

اصلاح درختان جنگلی