پرسشنامه های مدیریت ورزشی

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 .

جلد کتاب

پرسشنامه های مدیریت ورزشی

موضوعات


قیمت کتاب: 580000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 95

تعداد صفحات: 298 صفحه

شابک: 978-600-153-106-4

سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: اول