سیاست توسعه کشاورزی جلد دوم

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

سیاست توسعه کشاورزی جلد دوم

موضوعات


قیمت کتاب: 700000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 27

تعداد صفحات: 385 صفحه

شابک: دوره      0-120-153-600-978
          جلد دوم  4-122-153-600-978

سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: اول