سیاست توسعه کشاورزی جلد اول

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

سیاست توسعه کشاورزی جلد اول

موضوعات


قیمت کتاب: 740000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 0

تعداد صفحات: 485 صفحه

شابک: دوره      0-120-153-600-978
          جلداول   7-121-153-600-978

سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: اول