مأخذشناسی تحلیلی، انتقادی تاریخی گیلان در عصر صفوی

نوع کتاب : تالیف

نویسنده

دانشیار پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

مأخذشناسی تحلیلی، انتقادی تاریخی گیلان در عصر صفوی

موضوعات


قیمت کتاب: 600000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 

تعداد صفحات: 240 صفحه

شابک: 978-600-153-112-5

سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: اول