موضوعات = علوم پایه
شیمی سبز در سنتزهای شیمیایی

دوره 1402، شماره 1، 1402

زیبا خدائی‌قشلاق؛ نصرت‌اله محمودی

شیمی سبز در سنتزهای شیمیایی


متابولیسم: اصول، تنظیم و بیماری‌ها

دوره 1402، شماره 1، 1402

حسین غفوری‌استیار؛ وحا اکبری‌مقدم؛ وصال کسمائی‌فر

متابولیسم: اصول، تنظیم و بیماری‌ها


اختلال افسردگی عمده

دوره 1401، شماره 1، 1401

فرزام عجمیان؛ اشکان ناصح؛ پویا توفیق؛ فاطمه حیدری

اختلال افسردگی عمده


سیستم ها و تجهیزات تکنولوژی فرایند

دوره 1401، شماره 1، 1401

ناز چائی بخش؛ لیلا ارشادی افشار؛ ریحانه رحیم پور لنگرودی؛ سید مهدی میرباهوش

سیستم ها و تجهیزات تکنولوژی فرایند


فیزیک و مهندسی پلاسما

دوره 1401، شماره 1، 1401

ساعد جعفری؛ مریم نیل کار؛ حسن مهدیان

فیزیک و مهندسی پلاسما


مبانی شتاب دهی ذرات باردار (جلد دوم)

دوره 1401، شماره 1، 1401

پیوند طاهرپرور؛ سجاد منیری لیلی

مبانی شتاب دهی ذرات باردار (جلد دوم)


شیمی معدنی3 جلد اول: اکسایش، کاهش و شیمی حالت جامد

دوره 1401، شماره 1، 1401

عبداللّه فلاح شجاعی؛ لیلا شیرمحمدزاده

شیمی معدنی3 جلد اول: اکسایش، کاهش و شیمی حالت جامد


مبانی شتاب‌دهی ذرات باردار جلد اول

دوره 1400، شماره 1، 1400

پیوند طاهر پرور؛ سجاد منیری لیلی

مبانی شتاب‌دهی ذرات باردار جلد اول


فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول

دوره 1398، شماره 1، 1398

عباس قاسمی زاد؛ سهیل خوشبین فر؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول


جنین شناسی (چاپ چهارم)

دوره 1398، شماره 1، 1398

فرهاد مشایخی

جنین شناسی (چاپ چهارم)


اطلس بافت شناسی

دوره 1398، شماره 1، 1398

فاطمه قاسمیان؛ شهین اسمعیل نژاد

اطلس بافت شناسی


تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی

دوره 1398، شماره 1، 1398

منوچهر مامقانی؛ محمد نیک پسند؛ عنایت اله مرادی روفچاهی

تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی


مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی

دوره 1398، شماره 1، 1398

اکرم سادات نعیمی؛ نرگس جواد زاده پورشالکوهی

مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی


اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای

دوره 1397، شماره 1، 1397

علیرضا صدر ممتاز؛ محبوبه معصومی؛ زینب تلیکانی

اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای


استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی

دوره 1397، شماره 1، 1397

نصرت‌اله محمودی؛ حمیده حسینجانی پیردهی؛ سپیده هزاری

استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی


فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

دوره 1397، شماره 1، 1397

عباس قاسمی‌زاد؛ مریم سادات حسینی نژاد؛ طاهره حدیثی نیا؛ افسانه کربلاﺋی آقایی؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ


مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری

دوره 1396، شماره 1، 1396

بهرام قلمی چوبر؛ طوبی نصیری لوحه سرا؛ پریا نیک پارسا

مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری


مخاطرات و اصول ایمنی کار با نانو مواد

دوره 1396، شماره 1، 1396

زینب مرادی شوئیلی؛ ناز چائی‌ بخش لنگرودی

مخاطرات و اصول ایمنی کار با نانو مواد


انتقال نانو و میکروی مولکلول های زیستی

دوره 1395، شماره 1، 1395

محمودرضا آقامعالی؛ ریحانه سریری؛ عبدالعلی وارسته؛ علی فلاح دلاور

انتقال نانو و میکروی مولکلول های زیستی


آزمایشهای شیمی تجزیه1 چاپ سوم

دوره 1394، شماره 1، 1394

محمدعلی زنجانچی

آزمایشهای شیمی تجزیه1 چاپ سوم


شیمی صنعتی چاپ سوم

دوره 1394، شماره 1، 1394

محمد معین

شیمی صنعتی چاپ سوم


جنین شناسی چاپ سوم

دوره 1394، شماره 1، 1394

فرهاد مشایخی

جنین شناسی چاپ سوم


فیزیک پرتودرمانی؛ راهنمای مدرسین و دانشجویان

دوره 1394، شماره 1، 1394

علیرضا صدرممتاز؛ الهام باورنگین؛ الهه غلامی

فیزیک پرتودرمانی؛ راهنمای مدرسین و دانشجویان


جانورشناسی عملی بی مهرگان

دوره 1393، شماره 1، 1393

علی گلچین راد؛ هاله رحمانی

جانورشناسی عملی بی مهرگان


زیستگاه دریای خزر

دوره 1392، شماره 1، 1392

بهروز حیدری؛ لیلا یاوری؛ محمدمنصور توتونی

زیستگاه دریای خزر