شیمی سبز در سنتزهای شیمیایی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

2 استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

جلد کتاب

شیمی سبز در سنتزهای شیمیایی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: ۱۴۴صفحه

شابک: 2ـ 308 ـ 153 ـ 600 ـ 978

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: اول