متابولیسم: اصول، تنظیم و بیماری‌ها

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری زیست‌شناسی محاسباتی و سامانه‌ای دانشگاه واشنگتن

3 دانشجوی دکتری زیست‌شناسی‌ محاسباتی و ژنومیکس دانشگاه تورنتو

جلد کتاب

متابولیسم: اصول، تنظیم و بیماری‌ها

موضوعات


قیمت کتاب: 1830000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 30

تعداد صفحات: 439 صفحه

شابک: 3ـ 314 ـ 153 ـ 600 ـ 978

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: اول