دوره و شماره: دوره 1395، شماره 1، 1395 
مدیریت منابع انسانی در ورزش

رحیم رمضانی‌نژاد؛ محسن لقمانی

مدیریت منابع انسانی در ورزش


تربیت بر درگاه امام حسین (ع)

فاطمه حسینی دولت‌آبادی

تربیت بر درگاه امام حسین (ع)


جعبه ابزار مدیریت بحران

حسین شاه‌مرادی؛ زهرا بهرامی

جعبه ابزار مدیریت بحران


امنیت پایدار

محمدعلی بصیری؛ محسن باقری

امنیت پایدار


آشنایی با تمرین با وزنه (چاپ چهارم)

فرهاد رحمانی‌نیا؛ عقیل صدیقی

آشنایی با تمرین با وزنه (چاپ چهارم)


فیزیولوژی ورزش (چاپ دوم)

فرهاد رحمانی نیا؛ محمد عزیزی؛ محسن ابراهیمی

فیزیولوژی ورزش (چاپ دوم)


آموزش موسیقایی موسیقی

منصور حبیب‌دوست؛ نرگس ذاکرجعفری

آموزش موسیقایی موسیقی


اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی

علی رفیعی جیردهی؛ سیدمجتبی میرمیران؛ یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی

اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی


انتقال نانو و میکروی مولکلول های زیستی

محمودرضا آقامعالی؛ ریحانه سریری؛ عبدالعلی وارسته؛ علی فلاح دلاور

انتقال نانو و میکروی مولکلول های زیستی