مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی (ناب- چابک)

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 .

جلد کتاب

مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی (ناب- چابک)

موضوعات


قیمت کتاب: 500000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 280

تعداد صفحات:211صفحه

شابک: 978-600-153-141-5

سال چاپ: 1395

نوبت چاپ: اول