فیزیولوژی ورزش (چاپ دوم)

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم زیستی در ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه سمنان

جلد کتاب

فیزیولوژی ورزش (چاپ دوم)

موضوعات


قیمت کتاب: 670000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 

تعداد صفحات: 408صفحه

شابک: 978-964-9931-47-0

سال چاپ: 1395

نوبت چاپ: دوم