نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

ت

ح

خ

د

 • دوستار، محمد دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی) [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ر

ز

 • زالی، نادر سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل) [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • زمانی پور، مسعود سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل) [دوره 1397، شماره 1، 1397]

س

ش

 • شمس ماجان، علی پیشگیری و درمان آسیب های فوتبال؛ راهنمای عملکرد بهینه برای بازیکنان، والدین و مربیان [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ص

 • صدر ممتاز، علیرضا اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • صفا، ستاره نقش برجسته های صخره ای ایران باستان [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ع

ف

 • فرشادی فر، فرانک مدول های هم ضربی [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • فریور، بیژن راهنمای ترویجی شناسایی و کنترل آفات و بیماری های درخت توت و کرم ابریشم [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ق

 • قاسمی‌زاد، عباس فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • قلی زاده، محمد حسن مدیریت پشتیبانی (خرید،انبارداری و توزیع) [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • قلی زاده، یوسف مدیریت پشتیبانی (خرید،انبارداری و توزیع) [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ک

 • کاشی، امید پیشگیری و درمان آسیب های فوتبال؛ راهنمای عملکرد بهینه برای بازیکنان، والدین و مربیان [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • کربلاﺋی آقایی، افسانه فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • کریمی، صادق پیشگیری و درمان آسیب های فوتبال؛ راهنمای عملکرد بهینه برای بازیکنان، والدین و مربیان [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • کهنسال واجارگاه، حسن نقش برجسته های صخره ای ایران باستان [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ل

 • لامعی، ساناز مقدمه ای بر سیستم های دینامیکی آشوبناک [دوره 1397، شماره 1، 1397]

م

 • محمدپور، نسیبه پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت) [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • محمودی، نصرت‌اله استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • معتمد، محمد کریم راهنمای ترویجی شناسایی و کنترل آفات و بیماری های درخت توت و کرم ابریشم [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • معصومی، سیّد سینا مدیریت کیفیت و بهره‌ وری [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • معصومی، محبوبه اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • ملک اخلاق، اسماعیل پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت) [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • مهدیخانلی، سوینج خواندن و درک مفهوم متن کتاب درسی برای تقویت گفتار دانشجویان غیر بومی زبان روسی (بهمراه لوح فشرده) [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • مهدی زاده، مهران پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت) [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ن

 • نباتی، شهرام خواندن و درک مفهوم متن کتاب درسی برای تقویت گفتار دانشجویان غیر بومی زبان روسی (بهمراه لوح فشرده) [دوره 1397، شماره 1، 1397]
 • نیکوی، مهرداد برداشت چوب از جنگل [دوره 1397، شماره 1، 1397]

ه

 • هزاری، سپیده استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی [دوره 1397، شماره 1، 1397]