نویسنده = ������������������ ����������
تولیدمثل کنترل شده سوف حاج طرخان وحشی

دوره 1400، شماره 1، 1400

بهرام فلاحتکار؛ عرفان اکبری نرگسی

تولیدمثل کنترل شده سوف حاج طرخان وحشی


راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی سوف سفید

دوره 1400، شماره 1، 1400

بهرام فلاحتکار؛ کامیار جاوید رحمدل

راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی سوف سفید


زیست شناسی و آبزی پروری سخت پوستان آب شیرین

دوره 1400، شماره 1، 1400

حمید علاف نویریان؛ بهرام فلاحتکار

زیست شناسی و آبزی پروری سخت پوستان آب شیرین


بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر

دوره 1395، شماره 1، 1395

بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت‌پناه

بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر