موضوعات = ادبیات و علوم انسانی
نوسازی جهانی

دوره 1394، شماره 1، 1394

محمدرضا غلامی

نوسازی جهانی


مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال

دوره 1394، شماره 1، 1394

رضا سیمبر؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ عابدین قاسمیان

مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال


مفاهیم اساسی آسیب‌شناسی روانی کودک

دوره 1394، شماره 1، 1394

فاطمه کریمی؛ رسول رحمانی‌فر؛ زهره صفدریان

مفاهیم اساسی آسیب‌شناسی روانی کودک


نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه

دوره 1393، شماره 1، 1393

ابوطالب سلطانیان

نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه


ارتش و سیاست در خاورمیانه عربی

دوره 1393، شماره 1، 1393

امیر نیاکویی

ارتش و سیاست در خاورمیانه عربی


مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی

دوره 1392، شماره 1، 1392

مسعود خلیلی ثابت؛ بابک دبیر

مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی


ترجمه و شرح دیوان دعبل خزاعی

دوره 1392، شماره 1، 1392

محمدرضا هاشملو؛ فاطمه شکوری

ترجمه و شرح دیوان دعبل خزاعی


تجسم اعمال از منظر قرآن کریم چاپ دوم

دوره 1392، شماره 1، 1392

علی کریمیان صیقلانی

تجسم اعمال از منظر قرآن کریم چاپ دوم


مبانی اخلاق جنسی در اسلام

دوره 1392، شماره 1، 1392

علی کریمیان صیقلانی

مبانی اخلاق جنسی در اسلام


مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان‌اسلامی

دوره 1392، شماره 1، 1392

علی کریمیان صیقلانی

مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان‌اسلامی


زبان گرجی برای فارسی زبانان چاپ دوم

دوره 1391، شماره 1، 1391

فردین کمایی

زبان گرجی برای فارسی زبانان چاپ دوم


ادله اثبات دعوی در امور مدنی

دوره 1391، شماره 1، 1391

عباداله رستمی چلکاسری

ادله اثبات دعوی در امور مدنی


مشاوره یک رویکرد رشدنگر

دوره 1391، شماره 1، 1391

عبدالناصر جوان؛ سیدموسی کافی؛ فاطمه کریمی

مشاوره یک رویکرد رشدنگر


گائوک (افسر آلمانی در ارتش نهضت جنگل)

دوره 1391، شماره 1، 1391

نعمت الله شهرستانی؛ گروه پژوهش گیلان شناسی دانشگاه گیلان .

گائوک (افسر آلمانی در ارتش نهضت جنگل)


مدیریت کیفیت

دوره 1391، شماره 1، 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ رضا اسماعیل‌پور

مدیریت کیفیت


میراث و گردشگری پایدار

دوره 1391، شماره 1، 1391

مجید یاسوری؛ ستاره صفا

میراث و گردشگری پایدار


بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش‌های تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 1391، شماره 1، 1391

جهاندوست سبزعلیپور؛ . گروه پژوهشی گیلان شناسی دانشگاه گیلان

بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش‌های تاتی، تالشی و گیلکی


حقوق بشر در نظام بین الملل چاپ دوم

دوره 1390، شماره 1، 1390

رضا سیمبر

حقوق بشر در نظام بین الملل چاپ دوم


راهبردهای امنیتی و نظم جهانی امریکایی

دوره 1390، شماره 1، 1390

سید امیر نیاکویی؛ احمد جانسیز

راهبردهای امنیتی و نظم جهانی امریکایی


فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی چاپ دوم

دوره 1389، شماره 1، 1389

محمدامین کنعانی

فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی چاپ دوم


حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت

دوره 1389، شماره 1، 1389

محمدحسن قلیزاده؛ حامد پوربخش

حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت


مدیریت فرآیند

دوره 1389، شماره 1، 1389

رضا اسماعیل‌پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ امیر پورمحمدجعفر

مدیریت فرآیند


از سقط تا سقوط؛ کنکاشی اخلاقی بر پدیده سقط جنین

دوره 1388، شماره 1، 1388

علی کریمیان صیقلانی

از سقط تا سقوط؛ کنکاشی اخلاقی بر پدیده سقط جنین