موضوعات = ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت)

دوره 1397، شماره 1، 1397

اسماعیل ملک اخلاق؛ نسیبه محمدپور؛ مهران مهدی زاده

پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت)


مدیریت کیفیت و بهره‌ وری

دوره 1397، شماره 1، 1397

مصطفی ابراهیم پور؛ رضا عباسی؛ سیّد سینا معصومی

مدیریت کیفیت و بهره‌ وری


آرمان‌شهر؛ مفاهیم، اندیشه‌ها و زمینه‌های تحقق

دوره 1397، شماره 1، 1397

مجید پورعشور یاسوری؛ مریم سجودی چاله سرا

آرمان‌شهر؛ مفاهیم، اندیشه‌ها و زمینه‌های تحقق


دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی)

دوره 1397، شماره 1، 1397

محمد دوستار؛ حسین اعلائی

دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی)


نقش برجسته های صخره ای ایران باستان

دوره 1397، شماره 1، 1397

حسن کهنسال واجارگاه؛ ستاره صفا

نقش برجسته های صخره ای ایران باستان


مدیریت عملکرد در سازمان‌ها

دوره 1396، شماره 1، 1396

محمدرحیم رمضانیان؛ عادله عیسی‌زاده سراوانی؛ سحر مسّاح چولابی

مدیریت عملکرد در سازمان‌ها


حل خلاقانه مسئله

دوره 1396، شماره 1، 1396

محمدرحیم رمضانیان؛ سحر مسّاح چولابی؛ عادله عیسی‌زاده سراوانی

حل خلاقانه مسئله


جنگ کثیف در سوریه ؛ واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت

دوره 1396، شماره 1، 1396

مهدی هدایتی شهیدانی

جنگ کثیف در سوریه ؛ واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت


در آمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی درد اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن

دوره 1396، شماره 1، 1396

عباس پناهی؛ مریم شاد محمدی؛ فرشته رحمانی نژاد

در آمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی درد اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن


روش های تحقیق در زبان شناسی

دوره 1396، شماره 1، 1396

مریم سادات فیاضی

روش های تحقیق در زبان شناسی


مأخذ شناسی تحلیلی توصیفی جنبش جنگل

دوره 1395، شماره 1، 1395

عباس پناهی

مأخذ شناسی تحلیلی توصیفی جنبش جنگل


مبانی اخلاق جنسی در اسلام (چاپ دوم) (نگارش جدید)

دوره 1395، شماره 1، 1395

علی کریمیان صیقلانی

مبانی اخلاق جنسی در اسلام (چاپ دوم) (نگارش جدید)


تربیت بر درگاه امام حسین (ع)

دوره 1395، شماره 1، 1395

فاطمه حسینی دولت‌آبادی

تربیت بر درگاه امام حسین (ع)


جعبه ابزار مدیریت بحران

دوره 1395، شماره 1، 1395

حسین شاه‌مرادی؛ زهرا بهرامی

جعبه ابزار مدیریت بحران


امنیت پایدار

دوره 1395، شماره 1، 1395

محمدعلی بصیری؛ محسن باقری

امنیت پایدار


اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی

دوره 1395، شماره 1، 1395

علی رفیعی جیردهی؛ سیدمجتبی میرمیران؛ یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی

اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی


مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی (ناب- چابک)

دوره 1395، شماره 1، 1395

محمود مرادی؛ نیما اسفندیاری

مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی (ناب- چابک)


نظریه ترجمه

دوره 1394، شماره 1، 1394

شهناز محمدزاده

نظریه ترجمه


توانمندسازی منابع انسانی

دوره 1394، شماره 1، 1394

محمد دوستار؛ مرجان بابایی

توانمندسازی منابع انسانی


مقدمه ای بر اقتصاد روستایی

دوره 1394، شماره 1، 1394

مجید یاسوری

مقدمه ای بر اقتصاد روستایی


سیاست خارجی هند

دوره 1394، شماره 1، 1394

رضا سیمبر؛ سجاد بهرامی مقدم؛ مهدی زیبایی

سیاست خارجی هند