دوره و شماره: دوره 1388، شماره 1، 1388 
آشنایی با نظریه گروهها چاپ سوم

شهاب‌الدین ابراهیمی آتانی

آشنایی با نظریه گروهها چاپ سوم


شیمی محیط زیست

سید مرتضی مستشاری

شیمی محیط زیست


مقدمه‌ای بر جبر خطی و هندسه چند وجهی

اسماعیل انصاری پیری؛ منیره ادراکی

مقدمه‌ای بر جبر خطی و هندسه چند وجهی


مدیریت پیشرفته در ورزش

رحیم رمضانی نژاد؛ رضا اندام؛ نوشین بنار؛ سیده عذرا میرکاظمی

مدیریت پیشرفته در ورزش


اصلاح برنج برای محیطهای مستعد خشکی

بابک ربیعی؛ صنم صفایی‌چائی‌کار

اصلاح برنج برای محیطهای مستعد خشکی


فیزیولوژی علفهای هرز (جلد اول) چاپ دوم

جعفر اصغری؛ شهرام امیرمرادی؛ بهنام کامکار

فیزیولوژی علفهای هرز (جلد اول) چاپ دوم